STER

 

PSYCHOTERAPIA

 

Pacjenci, zgłaszający się na psychoterapię, cierpią z powodu objawów i chcą przede wszystkim, aby te symptomy ustąpiły. Do najczęściej wymienianych objawów należą: lęk, napięcie, niepokój, ściskanie w głowie, duszność, wielokrotne sprawdzanie czy wszystko zostało pozamykane, natrętne myśli, czynności czy wyobrażenia itp. 


Celem psychoterapii jest nie tylko usunięcie objawów chorobowych, ale także rozwiązanie konfliktów, które leżą u ich podstaw. Objawy zmniejszają się, a później znikają, gdy pacjent uświadomi sobie swoje konflikty, nazwie je i wykształci nowe, dojrzałe formy radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami.


W trakcie psychoterapii pacjent poznaje stopniowo nieświadome wzorce zachowań i siły kierujące nimi. Wyzwala się z nich i dokonuje zmian.

Psychoterapię proponujemy dla ludzi :
 • z objawami nerwic, depresji, stanów lękowych, kłopotami ze snem i poczuciem zmęczenia

 • dolegliwościami psychosomatycznymi, m.in. kołataniem serca, dusznościami, zawrotami i bólami głowy, brzucha, zaburzeniami łaknienia

 • z brakiem pewności siebie, zaniżonym poczuciem własnej wartości, z trudnościami w funkcjonowaniu wśród ludzi

 • objawami zaburzeń psychicznych i emocjonalnych

 • chcących poznać i zrozumieć siebie, mieć wpływ na swoje życie i funkcjonowanie w nim.

Celem terapii jest to, aby klient :
 • lepiej zrozumiał samego siebie, własne wzorce funkcjonowania, skłonności, obawy i cele

 • przestał się czuć bezbronny, a zamiast tego przyjął większą odpowiedzialność za swoje życie

 • stworzył w życiu prywatnym większą bliskość i pozwolił sobie w związkach osobistych na przeżywanie miłości, okazywanie uczuć i dzielenie się nimi z partnerem

 • przestał się uskarżać na sprawy, na które nie ma wpływu i zamiast tego skoncentrował się na tym, co może zmienić

 • podejmował ryzyko eksperymentowania z nowymi sposobami myślenia, odczuwania i zachowania, by sam podejmował decyzje w swoim życiu i uniezależniał się od wpływu innych ludzi i sytuacji

 • zmierzył się z sytuacjami, których do tej pory unikał

 • szukał sytuacji, w które może się zaangażować, przyjmując że początkowo będzie się czuł niezdarnie, lecz nawet jeśli nie osiągnie tego, co zamierzał, może się wiele nauczyć.

Psychoterapia indywidualna czy grupowa?

To sprawa wyboru. Każda z tych form pracy ma swoje wady i zalety. Jakkolwiek w pracy indywidualnej kontakt pacjenta z terapeutą jest dłuższy i bliższy oraz można skoncentrować się dłużej na problemach pacjenta, to terapia grupowa ma również sporo zalet. Pacjent widzi, że inni mają podobne problemy, poznaje ich sposoby radzenia sobie z trudnościami i może spojrzeć na siebie oczami innych ludzi, przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w grupie, swoim ograniczeniom i możliwościom.


Członkowie grupy są wobec siebie szczerzy i w sposób otwarty komunikują innym uczestnikom to, co czują i przeżywają w związku z ich funkcjonowaniem. W pracy terapeutycznej można też wykorzystać techniki, do których zastosowania potrzebny jest współudział innych ludzi. To tylko kilka powodów, dla których warto korzystać z terapii grupowej. Warto pamiętać, że na grupie spotkamy takich ludzi, jakimi my sami jesteśmy.

Terapia indywidualna

Przeznaczona jest dla osób z objawami nerwic, depresji, stanów lękowych, kłopotami ze snem i poczuciem zmęczenia, dolegliwościami psychosomatycznymi, m.in kołataniem serca, dusznościami, zawrotami i bólami głowy, brzucha, zaburzeniami łaknienia, z brakiem pewności siebie, zaniżonym poczuciem własnej wartości, z trudnościami w funkcjonowaniu wśród ludzi, objawami zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, chcących poznać i zrozumieć siebie, mieć wpływ na swoje życie i funkcjonowanie w nim.


Zasady:


Sesja terapii indywidualnej trwa 45-50 min. Średnio pacjenci umawiają się 1-2 razy w tygodniu.


Za umówioną sesję , na która się nie przyjdzie, pacjent płaci tak, jak za sesję odbytą, chyba że odwoła ją najpóźniej 24 godziny wcześniej.


Długość trwania procesu terapeutycznego jest sprawą indywidualną. O zakończeniu lub przerwaniu terapii warto porozmawiać z terapeutą, aby móc zamknąć rozpoczęty proces w pewną całość. 


Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii.


Terapeuta może wyjawić tajemnicę tylko w sytuacji zagrożenia życia pacjenta, albo w sytuacjach określonych prawem.


Terapeuta zobowiązany jest do superwizowania swojej pracy. W tym celu może poprosić pacjenta o wyrażenie zgody na nagrywanie prowadzonych sesji. Nagrania też są objęte tajemnicą zawodową.


Psychoterapia grupowa
Legenda chińska mówi, że wiedza o życiu, o jego pełni i sensie była podobno jedna i spójna, jak paciorki korali nawleczone na nitce. Niestety człowiek przez swoją nieostrożność rozerwał nitkę i koraliki potoczyły się do różnych miejsc, w różne rejony świata. Od czasu do czasu ktoś znajdzie jakiś zagubiony koralik i głośnio krzyczy: " Znalazłem!" Jego okrzyk ma sens, ale to tylko fragment całości. Terapia to części takiego sznura korali. Każdy z nas jest jej cząstką, jest paciorkiem na sznurze korali. Każdy z nas ma swoje doświadczenia i osiągnięcia, sukcesy i porażki, nosi w sobie wiedzę o życiu. Nie musisz niczego odrzucać w sobie. Możesz dodać znaleziony przez siebie koralik do tej całości, stwarzając sobie i innym warunki do szczęścia, harmonii i rozwoju, do lepszego zrozumienia siebie i życia zgodnie z własnymi ideałami, a jeśli przy okazji udzielisz swojego blasku innemu koralikowi, albo on Tobie, to będziecie świecić jeszcze większym blaskiem i lśnić intensywniejszymi kolorami. Nie będziesz już sam - pojedynczym paciorkiem. A przy okazji powoli zacznie robić się sznur koralików, powiększać krąg ludzi, którzy rozumieją ciebie i których rozumiesz i znasz ty.


Każdy sam jest odpowiedzialny za swoje życie. Na grupie możemy nazwać kierunki, w którą stronę możemy podążać. To jednak klient musi podjąć ryzyko postawienia tych kroków. Grupa i terapeuta może w tym tylko wspierać i coś sugerować. Klient może z tego skorzystać lub nie, wybór zależy od niego. Każdy sam podejmuje decyzje. W grupie każdy jest zarówno w roli tego, który pomaga innym, jak i w roli tego, który otrzymuje pomoc od innych.

W pracy grupowej dużo skorzystasz jeśli:
 • postarasz się być świadomy swoich uczuć i swoich myśli, i będziesz okazywał to, co czujesz

 • postarasz się słuchać każdego; czynne słuchanie to kontakt, śledzenie z uwagą problemów innych

 • pomożesz, zadając pytania i informując o swoich uczuciach, jakie pojawiły się w tobie w trakcie słuchania

 • będziesz mówił o tym, co widzisz i czujesz bezpośrednio do osoby, do której skierowane są informacje; uczucia są zawsze prawdziwe, myśli często mają subiektywny charakter

 • będziesz mówił o konkretach i unikał słów: "nigdy", "zawsze", "nikt", "wszyscy"

 • powstrzymasz się od dawania rad; one niewiele pomagają, a bardziej pokazują: „ Ja wiem lepiej”. Pomożesz drugiej osobie mówiąc, jak odbierasz jego zachowanie

 • potraktujesz to, co usłyszałeś o sobie, jako część informacji, jak ta konkretna osoba postrzega ciebie; możesz również dopytać, co na ten temat myślą inni

 • postaraj się wykorzystać to, co usłyszałeś, dla własnego rozwoju.


Terapia grupowa trwa 2,5 godziny i odbywa się raz w tygodniu.

Założenia ogólne grupy terapeutycznej
 
 1. Cykl grupy obejmuje 12 spotkań.
 2. Każde spotkanie trwa 3 godziny zegarowe. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa. Wszystkich członków grupy obowiązuje punktualność.
 3. Cena jednego spotkania to 60 zł. Cena pełnego cyklu to 660 zł. Każdemu uczestnikowi grupy przysługuje w ramach cyklu jedna nieobecność. Każda kolejna nieobecność wiązać się będzie z poniesieniem kosztów.
 4. Deklarując się na udział w grupie, zgadzamy się na uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Nieobecność nie zwalnia z ponoszenia kosztów.
 5. Uczestnikom ze 100% obecnością przysługuje jedno spotkanie gratis.
 6. Każda grupa wybiera starostę. Jego rolą jest zebranie oczekiwań grupy, propozycje zmian i potrzeb grupy. Do starosty należy zgłaszać spóźnienia i nieobecności. Przyczynę nieobecności należy wyjaśnić na następnym spotkaniu grupy.
 7. Na grupie obowiązuje poufność. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do tego, aby bezwzględnie zachować tajemnicę.
 8. Podczas sesji wyłączamy telefony komórkowe.
 9. Obowiązuje szczerość, aktywność, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów własnych i innych członków grupy, dzielenie się odczuciami i wrażeniami, które pojawiają się w stosunku do innych. Grupa to mikrokosmos wszystkich naszych relacji w życiu. Odczucia mogą być częścią naszych własnych problemów, ale też mogą ujawnić innym, jakie uczucia mogą wywoływać w innych ludziach.
 10. Jeżeli członkowie grupy spotykają się poza grupą, należy ujawniać wszystkie uwagi, spostrzeżenia i informacje, które mogą przyczynić się do jaśniejszego przedstawienia funkcjonowania członka grupy, szczególnie jeżeli są to nowe zachowania lub też któryś z członków grupy chce je ukryć. Należy "kablować"!
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowywany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.